Bu Blogda Ara

17 Nisan 2010 Cumartesi

ÇOĞULCU DEMOKRASİ


Dün akşam uzunca sayılabilecek bir ayrılıktan sonra sevgili ülkeme döndüm,allahtan internet gibi bir harika şey varda gelişmeleri takip edebildim ve hatta multi media uygulamaları sayesinde cep telefonumdan haberleri canlı olarak izleme şansım oldu. 

Geçmişte bir iş seyahatine gittiğimde sekreterim her sabah günlük haberleri derler ve kaldığım otele faks olarak gönderirdi aman allahım dünya ne kadar hızlı değişmiş derken Sn.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül beyefendinin "Çoğulcu demokrasilerde Anayasa ve Yasalar değişirken her zaman consensus(Uzlaşma) olmaz" dediğini televizyonda dinledim ve irkildim evet dünya çok hızlı değişmişti,Devletin ve Milletin bütünlüğünü temsil eden makamın şu anki sahibi dünyanın bu değişimine Demokrasiye yeni bir bakış açısı getirerek önemli bir katkıda bulunmuştu.

Peki o zaman ben niye irkilmiştim? cevabı gayet basit Demokratik ülkeler değişim adına bu katkıyı benimser diye irkildim zira bizde Demokrasi olmadığı için zaten mesele yok.!!!

Sevgiyle

3 Nisan 2010 Cumartesi

GELİN UZLAŞALIM

Sn.Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bu yazıyı size bu sıfatınızla değil,AK Parti Genel Başkanı sıfatınızla kaleme aldım ve bu sıfatla ağzınızdan hiç düşürmediğiniz bir  millet kelimesi var ve bu eğer millet kelimesinden hareketle vardığınız Türkiye Büyük Millet Meclisinden sadece AK Partiyi anlamıyor ve demokrasiyi bir "Kontrol ve Denge" rejimi olarak anlıyor iseniz sade bir vatandaş ve milletin bir ferdi olarak sizinle uzlaşmaya hazırım.Benim uzlaşmamın ne önemi var dediğinizi duyar gibi oluyorum umarım yanılıyorumdur ama millete başvururuz dediğinize göre o zaman benim tek başıma olsamda çok önemim var.
Aşağıda benim uzlaşma metnimi bulacaksınız partiniz tarafından yazılmış ve TBMM Başkanlığına verilmiş metin esas alınmış ve bazı ekleme ve çıkartmalar yapılmıştır bunların dışında kalanlar taslakla aynıdır. Umarım danışmanlarınızdan biri okur ve size anlatır sizde dinlersiniz o zaman uzlaşabiliriz zira ben milletin makul bir ferdiyim.

Kanun Önünde Eşitlik.
Madde 10. Mezhepten sonra Kültürü ilave edelim.

Toplu İş Sözleşmesi Hakkı.
Madde 53. Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler şu kadarki grev süresi 21 iş gününü geçemez ve bu süre içinde "Uzlaştırma Kurulu" kararını verir.
Uzlaştırma Kurulunun teşkilinde Kamu Sendikalarından üye alınır.

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar.
Madde 69.
Sayıştay bir denetim merci olup karar merci değildir ayrıca kendi hazırladığı bir raporu kabul etmesi her tür akla aykırıdır,o halde "Sayıştayın bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir" ibaresi çıkarılıp yerine " Türkiye Büyük Millet Meclisinin salt çoğunlukla vereceği karar kesindir" ibaresi girmelidir.
Siyasi Partilerin kapatılması,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay Başkanlar Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile vereceği izin üzerine açılacak dava sonucu Anayasa Mahkemesinde karara bağlanır.Anayasa Mahkemesinin kararı kesindir.
Reddedilen izin başvurusunda ileri sürülen nedenler Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde bulunduğu yasama dönemi sonuna kadar hiçbir şekilde yeni başvuruya konu olamaz.
Meclis çalışmalarındaki oy ve sözler,mecliste ileri sürülen düşünceler odaklaşmanın tespitinde gözetilemez.

……. 4 yıl süreyle……
Millet Vekilliğinin Düşmesi.
Madde 84.
Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin kesin kararında belirtilen milletvekilinin , milletvekilliği bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

Yargı Yolu.
Madde 125.
Ancak Yüksek Askeri Şuranın Silahlı Kuvvetlerden her türlü ilişik kesme kararına karşı askeri yargı yolu açıktır.

Görev ve Sorumlulukları,Disiplin Kovuşturmasında Güvence.
Madde 129.
Son fıkra olduğu gibi çıkarılmalıdır zira hiçbir kimseye tanınmayan bir hakkın tanınması söz konusudur.

Adalet Hizmetlerinin Denetimi.
Madde 144. ……… ile hakim ve……
Madde 159.
Kurulun Başkanı Yargıtay Başkanlar Kurulu Başkanıdır.Kurul üyeleri kendi aralarından bir Başkan Vekili seçerler.Kurul Başkanı yetkilerinden bir kısmını Başkan Vekiline devir edebilir. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabii üyesidir.

Bence oldukça makul size nasıl gelecek bilemiyorum,ancak buraya kadar sizin teklif ettiğiniz önerileri konuştuk birde sade vatandaş ve Milletin bir ferdi Tufan Darbazın önerileri var.

Din ve Vicdan Hürriyeti.
Madde 24.
“Din Kültürü ve Ahlak öğretiminin ilk ve orta öğretim kurumlarında nasıl uygulanacağı kanunla düzenlenir.”

Yasama Dokunulmazlığı
Madde 83.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,meclis çalışmalarındaki oy,söz ve düşüncelerinden ötürü sorumlu tutulamazlar.Bunun dışındaki her tür eylem ve düşünceleri,milletvekili seçilmeden önce olanlar dahil yargı denetimine açıktır.

Yürütme.
Madde 101.Cumhurbaşkanı.
Meclis dışından aday olacaklar için 20 milletvekilinin önerisi kaldırılmalıdır.Başlangıçtaki hüküm yeterlidir.

Yüksek Öğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları.
Madde 130.
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre Rektör ve Dekanlar her üniversitenin kendi bünyesinde seçilir.
Üniversitelerin mali denetimleri Sayıştay tarafından yapılır ve sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlanır.
Üniversiteler,Rektör ve Dekanlar idari yargıya tabidir.
Madde 131. Tamamıyla kaldırılmıştır.Buna göre Anayasadaki diğer hükümler gözden geçirilmelidir Cumhurbaşkanının görevleri gibi.
Uzlaşabiliriz değilmi ...!

Sevgiyle